Tranh Đồng Phong Thủy

Tranh Bằng Đồng Quý Phong Thủy : Tranh Ngũ Phúc Lâm Môn TD03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tranh đồng Ngũ Phúc Lâm Môn (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tranh Bằng Đồng Quý Phong Thủy : Tranh đồng Song Hạc TD06

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tranh đồng song hạc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng): 70cm

Tranh Bằng Đồng Quý Phong Thủy : Tranh đồng long phụng TD08

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tranh đồng long phụng, tranh khắc bằng tia lazer (tại Việt Nam) + Kích

Tranh Bằng Đồng Quý Phong Thủy : Tranh đồng ngũ phúc TD09

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tranh đồng ngũ phúc lâm môn, tranh khắc bằng tia lazer (tại Việt Nam)

Tranh Bằng Đồng Quý Phong Thủy : Tranh đồng song hạc TD12

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tranh đồng song hạc, tranh khắc bằng tia lazer (tại Việt Nam) + Kích