Tranh Đá Quý Phong Thủy

Tranh Bằng Đồng Quý Phong Thủy : Tranh đồng thuyền buồm TD10

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tranh đồng thuyền buồm, tranh khắc bằng tia lazer (tại Việt Nam) ích thước

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh cửu ngư quần hội TPC04-1

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh cửu ngư quần hội (9 cá chép) – Tranh đá quý Lục

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh anh hùng tương ngộ TPC04-2

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh anh hùng tương ngộ (hổ và đại bàng) – Tranh đá quý

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh đàn nai đá quý TPC04-3

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh đàn nai – Tranh đá quý Lục Yên + Kích thước (dài

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Đồng tử ôm cá chép TNV01

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh đồng tử ôm cá chép – Tranh đá quý Lục Yên +

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Hồng cúc trúc mai TTQ03

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh tứ quý hồng cúc trúc mai – Tranh đá quý Lục Yên

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh hoa xếp nhỏ TPC05

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh bình hoa xếp, hoa mẫu đơn – Tranh đá quý Lục Yên

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh bộ tứ linh TTQ02

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh tứ quý long lân quy phụng, tứ linh- Tranh đá quý Lục

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh thuyền buồm đỏ nhỏ TPC04-4

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh thuyền buồm đỏ nhỏ – Tranh đá quý Lục Yên + Kích

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh thuyền buồm đỏ lớn TPC03-2

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh thuyền buồm đỏ lớn – Tranh đá quý Lục Yên + Kích

Tranh Đá Quý Phong Thủy : Tranh ngôi nhà bên sông TPC03-1

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tranh phong cảnh ngôi nhà bên sông – Tranh đá quý Lục Yên